Combo 5 Cặp Dinh Dưỡng Thủy Canh Hydro Umat V Tặng 50 Rọ Nhựa 65*65 (1 Cặp/1Lít)

 450,000  425,000

MUA 5 CẶP DINH DƯỠNG ĐƯỢC TẶNG THÊM 50 RỌ NHỰA TRỒNG RAU 65*65
( HOẶC QUY ĐỔI SANG MÚT XÓM/VIÊN NÉN)