ĐỀN TRẦN FONTINI 6

ĐÈN TRẦN FONTINI 6 – VIRIBRIGHT
(THEO TIÊU CHUẨN CỦA MỸ VÀ CHÂU ÂU)